Llista

dissabte, 22 de juny de 2013

Gairebé 3.500 alumnes i més de 70 escoles

A totes aquestes novetats del curs que acabem s'hi ha de sumar la feina diària que ha suposat atendre 3.434 alumnes de centres de diferents indrets de Catalunya. Al CdA han vingut 41 centres a fer estades de varis dies, mentre una trentena més han fet una activitat d'un dia. Aquests centres sumats als del projecte "Apadrinem un espai del monestir", comporten un total de 76 escoles i instituts que han estat atesos pel CdA, als quals se'ls ha impartit continguts relacionats amb l'entorn emprant una metodologia activa. 
Com altres anys, l'alumnat que hem tingut ha estat molt divers, i ha anat des de cicle inicial de Primària fins a alumnat de Magisteri i d'escoles d'adults. Volem destacar que aquest curs s'ha ofert des de l'inici l'activitat sobre l'elaboració de tinta i escriptura medieval, que es va estrenar el curs anterior. L'activitat s'ha consolidat com una de les de més èxit del CdA i que reb una major acceptació per l'alumnat. 

Aquest curs el podríem definir com a intens i molt gratificant, i per això estem molt satisfets/es de poder-ho compartir amb vosaltres.


Un curs amb moltes novetats

Al segon trimestre hem posat en pràctica per primer cop una activitat dedicada a treballar la iconografia del claustre del monestir de Santes Creus. El material fotogràfic i documental ha estat clau per ajudar l'alumnat a experimentar sensacions i iniciar continguts relaciontats amb la riquesa dels capitells del claustre. També hem estrenat un titella que ens ajuda a treballar els aspectes esmentats amb els alumnes.
Una activitat nova ha estat la destinada a descobrir l'Espluga medieval. Preparar el material didàctic i posar-ho a la pràctica sobre el terreny, ha estat tot un repte. 
Un altre projecte que ja s'havia començat a plantejar en el curs anterior, ha estat el relacionat amb les Brigades internacionals a l'Espluga. En aquest cas el repte era doble, ja que hem tractat una època recent amb la qual no hi estem acostumats, però que permet aplicar en part unes fons diferents de les habituals per a nosaltres, avesats a l'època medieval (testimonis orals, fotografies, gravacions sonores....).
divendres, 21 de juny de 2013

Comencem a fer balanç del curs


Enguany el CdA ha començat amb moltes ganes de tirar endavant una colla de projectes nous i engrescadors que ens han comportat molta dedicació, i que han resultat molts agraïts. Encara que la siutació no ha estat fàcil, ja que aquest curs hem tingut una minoració de personal i ens hem quedat amb un equip de tres docents. A més a més respecte altres cursos, hem hagut d'assumir feines addicionals relacionades amb la gestió. Formem equip docent amb dos docents d'educació ambiental del Paratge Natural del Bosc de Poblet, i sovint l'alumnat que atenem des del camp també és atès per aquests dos professionals que imparteixen continguts relacionats amb l'entorn natural de la zona.

A principi de curs vam tenir les reunions preparatòries amb els mestres de les quinze escoles de primària de la comarca, per tal d'engegar el projecte "Apadrinem un espai del monestir". Durant el primer trimestre ens vam traslladar en aquests centres per tal de fer el taller introductori per comprendre l'Edat Mitjana. La culminació del projecte va ser l'activitat del dia 10 de maig al monestir, tal i com hem explicat en aquest bloc anteriorment. La resposta per part de les escoles ha resultat molt gratificant amb una molt bona acollida per part de mestres i alumnes.